Onze kwaliteit

Kwaliteit voor alles!

Iedere cliënt van ZAB mag rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de norm ‘verantwoorde zorg’. Dat wil zeggen zorg van hoog niveau die tijdig, veilig en doeltreffend is. Daarbij maken wij gebruik van een zorgleefplan, zorgprotocollen en de inzet van voldoende bekwaam en deskundig personeel.

Kwaliteitscertificering

Wij beschikken sinds 2008 over een HKZ_certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voor onze cliënten en contractpartners is het HKZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering. Wij borgen de normen van het HKZ-schema in een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Interne auditoren toetsen regelmatig of de praktijk aan de beschreven regels en procedures voldoet. Daarnaast wordt jaarlijks een externe audit op basis van de HKZ-normen uitgevoerd bij ZAB door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Eenmaal per drie jaar moet het certificaat opnieuw behaald worden. Wij zijn dan ook trots dat wij sinds 2008 het HKZ-certificaat hebben weten te behouden.

Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de bereikte kwaliteit plaats, waarover in het maatschappelijk jaarverslag wordt gerapporteerd. Zie hier voor het meest recente maatschappelijk jaarverslag.

Inspectie voor de gezondheidszorg

Primo 2018 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg onze organisatie bezocht voor een themabezoek. Het hieruit voortvloeiende rapport vindt u hier

Ervaringen van ouders van jeugdigen en jongeren

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek onder ouders van jeugdigen en jongeren die te maken hebben met jeugdzorg voor hunzelf of in hun gezin. Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde c-toets. De resultaten van deze meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs. Het hieruit voortvloeiende rapport vindt u hier

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag

ZAB Transvaal
Tel: 070 308 55 40
Kritzingerstraat 8
2572 XR Den Haag