Zorg Advies Bureau:
CliëntenraadWij vinden het belangrijk dat u betrokken wordt in de beleidslijn van onze organisatie. ZAB Zorg heeft daarom, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad heeft als taak om, binnen het kader van onze doelstellingen, de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen.

Via de cliëntenraad heeft u derhalve medezeggenschap in ons beleid. De cliëntenraad bestaat uit leden die in ons werkgebied wonen. Periodiek vergadert de cliëntenraad met de Raad van Bestuur (en de zorgmanagers) van ZAB Zorg zodat informatie en kennis kan worden uitgewisseld en de stand van zaken rondom actuele onderwerpen aangaande cliënten kunnen worden besproken.

Wilt u meer informatie over onze cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 070-3898300.

Bel mij terug
Contactgegevens
Zorgteam Den Haag
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag
Tel: (070) 389 83 00
Fax: (070) 362 22 27
Zorgteam Amsterdam
Tel: (020) 777 59 83
Fax: (020) 776 59 98