Thuiszorg Den Haag en Thuiszorg Amsterdam via ZAB Zorg: Onze Kwaliteit
Zorg Advies Bureau:
Onze Kwaliteit

Kwaliteit voor alles!

Iedere cliënt van ZAB Zorg mag rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de norm ‘verantwoorde zorg’. Dat wil zeggen zorg van hoog niveau die tijdig, veilig en doeltreffend is. Daarbij maken wij gebruik van een zorgleefplan, zorgprotocollen en de inzet van voldoende bekwaam en deskundig personeel.Kwaliteitscertificering

Wij beschikken sinds 2008 over een HKZ_certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voor onze cliënten en contractpartners is het HKZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering. Wij borgen de normen van het HKZ-schema in een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Interne auditoren toetsen regelmatig of de praktijk aan de beschreven regels en procedures voldoet. Daarnaast wordt jaarlijks een externe audit op basis van de HKZ-normen uitgevoerd bij ZAB Zorg door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Eenmaal per drie jaar moet het certificaat opnieuw behaald worden. Wij zijn dan ook trots dat wij sinds 2008 het HKZ-certificaat hebben weten te behouden.

Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de bereikte kwaliteit plaats, waarover in het maatschappelijk jaarverslag wordt gerapporteerd. Zie hier voor het meest recente maatschappelijk jaarverslag.Bel mij terug
Contactgegevens
Zorgteam Boekhorst
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag
Tel: (070) 389 83 00
Fax: (070) 362 22 27
Zorgteam Transvaal
Kritzingerstraat 8
2572 XR Den Haag
Tel: (070) 308 55 40