Zorg Advies Bureau:
KlachtenbehandelingOnze medewerkers doen er alles aan om u tevreden te stellen, maar er kan altijd iets mis gaan. Wij worden daar graag van op de hoogte gebracht. Door meldingen, klachten en/of verbetervoorstellen kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de zorg optimaliseren. Cliënten (en wettelijke vertegenwoordigers) hebben daarom de mogelijkheid klachten over de zorgverlening aan ons te melden. Wij hebben de plicht hier naar tevredenheid van de cliënt op te reageren. Binnen ZAB bestaat een klachtenreglement, die de registratie en afhandeling van klachten beschrijft.Wat te doen bij een klacht?

Klachten kunnen bij een medewerker, de leidinggevende, de directie of de onafhankelijke klachtenfunctionaris terechtkomen. U kunt uw klacht altijd voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris indien het via de andere wegen niet lukt. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies. Indien u de klacht bij de klachtenfunctionaris wilt indienen, dan dient dit schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris: S. Eisden 

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 op 070-3898300. E-mailadres: s.eisden@zabzorg.nl

Of schriftelijk via:

ZAB B.V.
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag


Indien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen binnen een termijn van 6 weken (indien nodig 4 weken verlenging), dan kunt u besluiten de klacht in te dienen bij De Geschillencommissie. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Deze geschillencommissie is onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en bestaat uit (zorg)professionals die niet werkzaam zijn bij ZAB. U dient uw klacht eerst schriftelijk bij ons in te dienen, alvorens u deze indient bij De Geschillencommissie.

U kunt uw klacht digitaal indienen bij De Geschillencommissie via de volgende link.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer: 070-3898300.
Bel mij terug
Contactgegevens
Zorgteam Den Haag
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag
Tel: (070) 389 83 00
Fax: (070) 362 22 27
Zorgteam Amsterdam
Tel: (020) 777 59 83
Fax: (020) 776 59 98